Положення про стипендіальні комісії НАКККіМ
Правила визначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у НАКККіМ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ МІСЦЬ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 «ДИЗАЙН»

Шановні студенти денної форми здобуття освіти 2 курсу Інституту дизайну та реклами, що навчаються на місцях, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ №100-о від 01 липня 2019р.), оголошено конкурс на переведення на вакантне місце державного замовлення для здобувачів освіти 2 курсу Інституту дизайну та реклами.
Для участі у конкурсі претенденти мають подати до деканату Інституту дизайну та реклами (корп.7, к.220) перелік документів відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв:
− заява на ім’я ректора;
− довідка про склад сім’ї;
− довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
− довідка про відсутність боргів за надання освітніх послуг;
− інші документи, які надають переважне право при переведенні;
− витяг з навчальної картки студента за останні два семестри;
− копія документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є).

Кінцевий термін подачі документів: 16 серпня 2021 року