Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів

 

ШВИДКИЙ ПЕРЕХІД

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ РЕКТОРА

Оголошення про конкурс
Оголошення в пресі
Положення про виборчу систему та порядок проведення виборів ректора НАКККіМ
Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
Положення про головну виборчу комісію з проведення виборів ректора
Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора
Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора НАКККіМ
Положення про порядок акредитації та роботи спостерігачів на виборах ректора
Наказ Міністерства культури України "Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора НАКККіМ"
Наказ "Про організацію виборів ректора НАКККіМ"
Витяг з протоколу № 1 засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора від 02.12.2016 року
Витяг з протоколу № 1 засідання виборчої комісії з виборів ректора від 02.12.2016 року
Наказ про організацію та проведення виборів ректора
Лист Міністерства культури України з затвердженим переліком претендентів на посаду ректора НАКККіМ
Оголошення про зустріч з кандидатом на посаду ректора Академії
Протокол виборчої комісії з виборів ректора Академії від 21.02.2017 року

Виховна робота

План профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.
Положення про Центр виховної та культурно-дозвіллєвої роботи
Положення про Відділ забезпечення інформаційної діяльності (Мас-медіа центр)
Положення про вибори голови студентської ради
Положення про конкурс "Краща академічна група НАКККіМ"
Положення про конкурс "Кращий студент року НАКККіМ"
Положення про соціологічні дослідження в НАКККіМ
Положення про психологічну службу в НАКККіМ
Положення про стипендіальні комісії НАКККіМ
Положення про конкурс "Краща кімната гуртожитку НАКККіМ"
Положення про порядок поселення та проживання у гуртожитках НАКККіМ
Положення про комісію з поселення до гуртожитку НАКККіМ
Положення про опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників стосовно забезпечення якості освітньої діяльності
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у НАКККіМ
Наказ склад комісії з врегулювання конфліктних ситуацій в НАКККіМ
Процедура врегулювання конфліктних ситуацій в НАКККіМ
Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НАКККіМ
Правила визначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у НАКККіМ
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, докторантам та аспірантам НАКККіМ
Положення про конкурс на створення відеоролику-презентації спеціальності "Мій вибір-успіх"
План виховної роботи на 2021-2022 н.р.
Положення про конкурс "Кращий науковець року" НАКККіМ
Положення про куратора курсу в НАКККіМ
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Презентація дотримання Кодексу академічної доброчесності в НАКККіМ

Приймальна комісія

Положення про приймальну комісію
Положення про апеляційну комісію
Положення про відбіркову комісію
Склад приймальної комісії
Склад апеляційної комісії
Функціональні обов`язки членів приймальної комісії
Відповідальна особа за реєстрацію та формування листків для вступу на здобуття ступеня магістр у 2021 році
Правила прийому до Академії в 2021 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році
Перелік конкурсних предметів для вступу у 2021 році для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра
Перелік акредитованих освітніх програм за якими оголошено прийом на навчання до Академії у 2021 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Правила прийому до аспірантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2021 році
Правила прийому до докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2021 році
Розмір плати за навчання для осіб, які вступають до Академії у 2021 році
Накази про зарахування вступників у 2020 р.
Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування 2020 р.
Витяги з протоколів засідання Приймальної комісії у 2020 р.
Порядок до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Порядок прийому до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Державні закупівлі

Конкурсний відбір

Положення про порядок проведення конкурсу НАКККіМ
Положення про конкурсну комісію НАКККіМ по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 186-о від 30.10.2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад проректорів та керівників структурних підрозділів НАКККіМ № 189-O від 30 жовтня 2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 191-о від 30.10.2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 120-о від 28.09.2016 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 129-о від 07.10.2016 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 31-о від 17.03.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 38-о від 24.03.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 140-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 141-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 38-о від 19.03.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 169-о від 10.10.2018 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №137-овід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №138-oвід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №139-овід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 77-о від 06.10.2020 року
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя"
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя"
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя" від 20.04.2018 р.
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя" від 19.10.2018 р.
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад ученого секретаря та завідувача відділом аспірантури-докторантури № 139-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посади директора Рівненського центру підвищення кваліфікації працівників культури № 55-о від 17.04.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад проректорів НАКККіМ № 76-о від 06.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посади директора Чернігівської філії НАКККіМ № 93-о від 29.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №94-овід 29.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 98-о від 16.11.2020 року
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 13 жовтня 2020 №199
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 04 листопада 2020 №214
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 24 березня 2021 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №98-о від 16.11.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №12-о від 16.03.2021 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №13-о від 16.03.2021 року

Ліцензування та акредитація

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.02020501 "Образотворче мистецтво" (за видами)
Довідка Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020101 "Культурологія" в галузі знань 0201 "Культура"
Самооцінювання освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти "Доктор філософії" спеціальність 034 Культурологія
Самооцінювання освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти "Доктор філософії" спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Відомість про самооцінювання освітньо-наукової програми "Музичне мистецтво" спеціальності 025 Музичне мистецтво на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Відомість про самооцінювання освітньо-професійної програми "Культурологія" спеціальності 034 Культурологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи спеціальності 034 Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Теоретичні засади культурології» спеціальності 034 Культурологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньої програми «Культурологія» спеціальності 034 Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми «Культурологія» спеціальності 034 Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
Експертний висновок акредитації освітньо-наукової програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньо-наукової програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи ОНП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії
Експертний висновок акредитації освітньо-наукової програми «Теоретичні засади культурології», спеціальність 034 Культурологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньо-наукової програми «Теоретичні засади культурології», рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність – 034 Культурологія
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи ОНП «Теоретичні засади культурології», спеціальність 034 Культурологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії
Експертний висновок акредитації освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація третього (освітньо-наукового) рівня.
Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", рівень вищої освіти - Доктор філософії
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитації освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація третього (освітньо-наукового) рівня
Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи (ОП «Музичне мистецтво», спеціальність 025 Музичне мистецтво, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП «Музичне мистецтво», спеціальність 025 Музичне мистецтво, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи ОП «Музичне мистецтво», спеціальність 025 Музичне мистецтво, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитації освітньої програми "Культурологія", спеціальність 034 Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
ПРОГРАМА «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю о25 Музичне мистецтво освітньої програми «Звукорежисура» (ID у ЄДЕБО 35623) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (справа № 1459/АС-21) у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1514-Е від 13.09.2021 року
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація другого освітнього рівня вищої освіти
ПРОГРАМА онлайнвізиту під час проведення акредитаційної експертизи ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація другого освітнього рівня вищої освіти
Звіт роботи Центру ліцензування, академічної доброчинності та моніторінгу якості освіти Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв за 2020/2021 навчальний рік
Розпорядження про проведення опитування (закритого анкетування) здобувачів вищої освіти першого року навчання Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти першого року навчання Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв.
ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі спеціальності «026 Сценічне мистецтво» ОП "Акторська майстерність" за другим рівнем вищої освіти 04.10.2021–06.10.2021
ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі спеціальності «022 Дизайн» за другим рівнем вищої освіти 11.10. 2021 – 13.10.2021
ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі спеціальності «026 Сценічне мистецтво» ОП "Режисура" за другим рівнем вищої освіти 11.10.2021–13.10.2021
Відомості про самооцінювання освітньої програми «Дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Річні звіти про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу Національного ВНЗ

Організаційна діяльність

Статут НАКККіМ
Указ Президента України "Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної"
Ліцензія АЕ 636499 від 19.06.2015 року з додатком
Місія і візія Академії
Наказ Про створення Комісії з питань академічної доброчесності
План роботи Вченої ради на поточний навчальний рік
План роботи Центру міжнародної академічної мобільност та та інтеграційних проектів НАКККіМ на 2019 рік
План наукової, науково-технічної та інноваційної роботи НАКККіМ на 2020-2021 н.р.
План підвищення кваліфікації (курсова підготовка) та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників НАКККіМ на 2021 рік
Про затвердження складу Наглядової ради НАКККіМ
Положення про вчену раду НАКККіМ
Положення про інститут НАКККіМ
Положення про кафедру НАКККіМ
Положення про конференцію трудового колективу НАКККіМ
Положення про відділ аспірантури та докторантури
Положення про наукову бібліотеку
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про наукові школи НАКККіМ
Положення про Наглядову раду НАКККіМ
Положення про комісію НАКККіM з визнання документів про здобуті в іноземних установах наукові ступені
Положення про Інститут дизайну та реклами НАКККіМ (наказ № 60-о від 28 березня 2018 року)
Положення про Інститут практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ (наказ № 78-о від 27 серпня 2021 року).
Положення про Інститут сучасного мистецтва НАКККіМ (наказ № 60-о від 28 березня 2018 року)
Положення про кафедру арт-менеджменту та івент-технологій НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру рисунку, живопису та скульптури НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру режисури та акторської майстерності (наказ від 25 вересня 2019, № 117-о)
Положення про кафедру графічного дизайну НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (наказ № 117-о від 25 вересня 2019 року)
Положення про кафедру культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру дизайну середовища НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру гуманітарних дисціплін НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру режисури та акторської майстерності
Положення про кафедру хореографії НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про Рівненський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ
Положення про Чернігівську філію НАКККіМ
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у НАКККіМ
Положення про студентський гуртожиток
Положення про заохочувальні відзнаки
Положення про опитування здобувачів вищої освіти стосовно забезпечення якості освітньої діяльності в НАКККіМ
Положення про організацію та порядок проходження індивідуального стажування
Положення про оцінювання набутих компетентностей здобувачами вищої освіти у формі комплексних котрольних робіт (тестів) та комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників НАКККіМ
Положення про тимчасову комісію вченої ради з перевірки структурних підрозділів
Положення про Центр ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти НАКККіМ
Положення про організаційний комітет з проведення виборів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференції трудового колективу) НАКККіМ
Положення про порядок реалізації освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв права на академічну мобільність
Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила військового обліку призовників і військовозобов'язаних
Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НАКККіМ на 2018-2025 р.р.
Стратегія профорієнтаційної діяльності НАКККіМ на 2020–2022 роки
Тематичний план випуску навчально-методичної літератури НАКККІМ на 2020-2021 навчальний рік
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2014 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2015 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2016 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2017 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2018 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2019 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2020 році
Положення про репозитарій (е-архів) НАКККіМ
План заходів із дотримання Кодексу академічної доброчесності НАКККіМ на 2021-2022 н.р.
Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в НАКККіМ
Наказ про недопущення куріння на території академії
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом НАКККіМ
Положення про відділ наукової та редакційно-видавничої діяльності
Положення про порядок визнання в НАКККіМ результатів підвищення
кваліфікації (професіонального розвитку) науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Заходи НАКККіМ щодо запобігання і виявлення академічного плагіату на 2021 – 2022 н.р.

Освітня діяльність

Положення про організацію професійної орієнтації в НАКККіМ
Положення про атестацію випускників НАКККіМ
Положення про диплом з відзнакою НАКККіМ
Положення про науково-методичну раду Академії
Склад науково методичної ради Академії
Положення про організацію освітнього процесу НАКККіМ
Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення, надання академічної відпустки та права на повторне навчання здобувачів вищої освіти у НАКККіМ
Положення про порядок визнання в НАКККіМ результатів навчання, отриманих у неформальній і інформальній освіті
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін
Положення про організацію самостійної роботи студентів
Положення про проведення практики студентів бакалаврського та магістерського рівнів
Положення про кваліфікаційні роботи бакалаврського та магістерського освітніх рівнів
Положення про творчий проєкт
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників
Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів)
Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НАКККіМ
Положення про порядок підготовки наказів в НАКККіМ
Положення про освітні програми НАКККіМ
Положення про проміжну та підсумкову атестацію докторів філософії
Порядок запроводження спеціалізацій в НАКККіМ
Про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації в НАКККіМ
Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НАКККіМ
Схема освітнього процесу підготовки фахівців освітньо-наукового рівня "Доктор філософії" в НАКККіМ
Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. за дистанційною формою у НАКККіМ
Наказ про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та нормативів формування лекційних потоків, академічних груп та підгруп
Каталог дисциплін
Про затвердження зразків та опису дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, спеціаліста, спеціаліста з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою НАКККіМ
Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на 2020-2021 н.р.
Про закріплення за кафедрами дисциплін вільного вибору студентів на 2021-2022н.р.
Графік проведення лекцій викладачами кафедр Академії на 2021-2022 навчальний рік
Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних програм навчання
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
План заходів по імплементації Закону України "Про вищу освіту"
Положення про запобігання та виялення академічного плагіату
Положення про організацію індивідуального навчання студентів Академії
Положення про проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
Порядок призначення наукових керівників аспірантів та осіб, які прикріплені для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, наукових консультантів докторантів у НАКККіМ
Норма навчального навантаження науково-педагогічних працівників Академії на 2021-2022 н.р.
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в НАКККіМ

Положення про педагогічну (асистентську) практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії НАКККіМ
Положення про порядок формування індивідуального плану наукової роботи аспіранта в НАКККіМ
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Одеською національною академією ім. А.В.Нежданової
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Київським університетом ім. Бориса Грінченка
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Інститутом проблем сучасного мистецтва НМА України
Кодекс етики викладачів і студентів
Кодекс академічної доброчесності
Положення про силабус навчальної дисципліни
Графік проведення відкритих лекцій викладачами кафедр ІІ семестр 2020-2021 н.р.
Про забезпечення єдиних вимог до вирішення питань кадрового забезпечення навчального процесу у 2020-2021 навчальному році
Положення про гаранта освітньої програми НАКККіМ
Відомості про освітні програми НАКККіМ
Результати моніторингу якості освіти
Щорічне оцінювання здобувачів НАКККіМ
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії
Наказ про закріплення за кафедрами дисциплін вільного вибору студентів на 2021-2022 навчальний рік
Графік відкритих лекцій викладачами кафедр Академії на І семестр 2021-2022 н.р.
Про закріплення дисциплін вільного вибору на 2021-2022 навчальний рік (старші курси)
Про організацію, проведення та підсумлк рейтингу оцінки досягнень здобувачів вищої освіти НАКККіМ у 2020-2021 н.р.

Фінансова діяльність

Штатний розпис 2019 року
Штатний розпис 2020 року
Штатний розпис 2021 року
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаются в НАКККіМ
Положення про надання пільг в оплаті за навчання студентам НАКККіМ
Про встановлення розміру плати за проживання в студентських гуртожитках НАКККіМ (наказ №74-о від 12.08.2021 року)
Кошторис НАКККіМ на 2019 рік (1801060)
Кошторис НАКККіМ на 2020 рік (3801160)
Кошторис НАКККіМ на 2021 рік (3801160)
Кошторис НАКККіМ на 2019 рік (3801070)
Кошторис НАКККіМ на 2020 рік (3801170)
Кошторис НАКККіМ на 2021 рік (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801320)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801320)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 2017 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 за I квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2020р. (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 4-2 2017 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 4-2 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІI квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІII квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 4-2 за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ішншими джерелами власних надходжень 4-2 за І квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2020 р. (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік (3801070)

Ліцензований обсяг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Сертифікати акредитації
Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб які навчаються в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти