Програми вступних випробувань та творчих конкурсів для вступу на навчання за ОС "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти:


Програми вступних випробувань та творчих конкурсів для вступу на 2, 3 курс за ОС "бакалавр" на основі ОКР "молодший спеціаліст":


Програми вступних випробувань для вступу на навчання за ОС "магістр" на основі ОР "бакалавр", ОКР "спеціаліст":


Програми вступних випробувань для вступу за освітньо-науковим ступенем "доктор філософії" на основі ОКР "магістр" ("спеціаліст"):