Правила прийому до Академії в 2021 році
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Перелік конкурсних предметів для вступу у 2021 році для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра
Перелік акредитованих освітніх програм за якими оголошено прийом на навчання до Академії у 2021 році
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Правила прийому до аспірантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2021 році
Правила прийому до докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2021 році
Порядок до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Порядок прийому до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення
Розмір плати за навчання для осіб, які вступають до Академії у 2021 році